جریان کاری روش سفید شویی

1400/05/15

جریان کاری روش سفید شویی پارچه ها:

Process Flow Chart of Bleaching Wash

در عصر مد پارچه ، خریداران به دنبال پارچه لباس های مد روز و شیک هستند. در نتیجه تولیدکنندگان پارچه پوشاک شدیداً به سمت اجرای روش های شستشوی پوشاک رفته اند، چرا که این کار باعث افزایش زیبایی طرح و ظاهر لباس ها می شود. سفید شویی یکی از روش های شستشو است که نزد خریداران محبوبیت زیادی دارد. لازم به ذکر است که امروزه نسل جوان علاقه وافری به لباس های سفید شویی شده پیدا کرده اند.

جریان کاری روش سفید شویی پارچه ها:

فلوچارت فرآیند سفید شویی

بارگیری لباس ها در داخل دستگاه

آهارگیری

آبکشی (دو بار)

سفید کردن با آب سرد

آبکشی (دو بار)

مجدداً سفید کردن با آب سرد

خنثی سازی

نرم کردن

آبگیری

خشک کردن

در جدول زیر درباره تمامی مراحل فوق به اختصار بحث خواهد شد:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ بارگیری لباس ها در داخل دستگاه در ابتدا لباس هایی که قرار است سفید شویی گردند در داخل دستگاه ریخته می شوند.
۲ آهارگیری فرآیند آهارگیری لباس ها در این مرحله با استفاده از مواد ضد آهار مانند بیودی و ضد لکه پشتی انجام می گیرد.
۳ آبکشی (دو بار) در این مرحله و پس از اتمام فرآیند آهارگیری، لباس ها دو بار آبکشی می شوند تا مواد شیمیایی آهار زادئی شده از روی لباس ها پاک گردند.
۴ سفید کردن با آب سرد برای دستیابی به نتایج کامل، لازم است که عملیات سفید کاری دو بار انجام شود. در این مرحله براساس دستورالعمل های تائید شده توسط خریدار، لباس ها با استفاده از سفید کننده ژاپنی یا K.C.I و آب سرد برای مدت زمانی به خصوصی سفید می شوند.
۵ آبکشی (دو بار) لباس ها دو بار آبکشی می شوند تا ذرات سفید کننده از روی لباس ها از بین روند.
۶ مجدداً سفید کردن با آب سرد در مرحله دوم سفید کاری نیز لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی سفید کننده ای که در مرحله اول مورد استفاده قرار گرفته اند، برای مدت زمان مشخصی مجدداً سفید می گردند. سپس پس از اینکه ته رنگ لباس ها با ته رنگ مورد نظر خریدار مطابقت پیدا کرد، لباس ها دو بار آبکشی می شوند تا مواد شیمیایی سفید کننده کاملاً از روی آنها پاک گردند.
۷ خنثی سازی لباس ها در این بخش براساس ته رنگ فعلی شان توسط متا بی سولفیت یا هیپو سدیم خنثی می شوند.
۸ نرم کردن در این مرحله برای نرم کردن لباس های شسته شده از مواد شیمیایی نرم کننده (نرم کننده های ضد ازن) استفاده می گردد.
۹ آبگیری پس از اینکه فرآیند نرم کردن لباس ها به پایان رسید، لباس ها در این مرحله از دستگاه خارج شده و توسط دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
۱۰ خشک کردن نهایتاً در این مرحله لباس ها براساس رنگ شان با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند.
  نظرات