انتخابات اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان کرج برگزار شد

1400/02/04

انتخابات اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان کرج برگزار شد.

به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی (انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان کرج در روز يكشنبه مورخ ٢٩ ارديبهشت ماه ٩٨ برگزار شد.

و تعداد ١٥٣ نفر از مجموع ٢٦٠ نفر در انتخابات حضور يافتتد.

اسامی منتخبین به ترتیب آرای ماخوذه به شرح زیر می باشد:

زهرا پيرى با ١٢٥ رای به سمت رئیس

على مديرروستا با ٧٤ رای به سمت نائب رئیس اول

مجتبى شاه باز با ٦١ رای به سمت نائب رئیس دوم

داودمديرروستا با ٤٩ رای به سمت دبیر

شعيب فرهنگى با ٤٦ رای به سمت خزانه دار

حميد صادقى با ٩٣ راى به سمت بازرس اصلی

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
  نظرات