نوشته هایی با برچسب "چه تفاوتی بین انواع پارچه های پنبه شیری وجود دارد؟"

پارچه پنبه شیری چه نوع پارچه ای است؟

پارچه پنبه شیری چه نوع پارچه ای است؟

پارچه پنبه شیری چه نوع پارچه ای است؟ پنبه شیر نوعی از پارچه است که از طریق پودر کازئین (یکی از پروتئین های شیر) موجود در شیر تولید می شود. این نوع از پارچه که به نام الیاف شیر یا الیاف کازئین نیز شناخته می شود، با تعدادی ماده دیگر ترکیب می گردد تا آنها […]