نوشته هایی با برچسب "پشم شتر چه نوع پارچه ای است؟"

پشم شتر چه نوع پارچه ای است؟

پشم شتر چه نوع پارچه ای است؟

پشم شتر چه نوع پارچه ای است؟ پارچه پشم شتر (Camel wool) نوعی پارچه است که از پوست شتر به دست می آید. این نوع از پارچه بیشتر به عنوان موی شتر معروف است و معمولا از نژادی از شترها حاصل می شود که به آنها شتر دو کوهانه می گویند. این نوع از شترها […]