نوشته هایی با برچسب "پارچه نخی : تردیدهای حاصل از یک عبارت"

پارچه نخی : تردیدهای حاصل از یک عبارت

پارچه نخی : تردیدهای حاصل از یک عبارت

پارچه نخی : تردیدهای حاصل از یک عبارت تصور کنید در کشوری غیر از ایران هستید و قصد خرید پارچه دارید. در ایران پارچه مورد نظرتان را به عنوان “پارچه نخی” می شناختید و حالا میخواهید از فروشنده همان پارچه را سفارش دهید. حتما کار سختی دارید چون این عبارت در تمام دنیا عبارتی بی‌معنی […]