نوشته هایی با برچسب "پارچه توری (Lace Fabric) چه نوع پارچه ای است؟"

پارچه توری (Lace Fabric) چه نوع پارچه ای است؟

پارچه توری (Lace Fabric) چه نوع پارچه ای است؟

پارچه توری (Lace Fabric) چه نوع پارچه ای است؟ تور پارچه ای ظریف است که ساختاری شبکه مانند دارد و تولید کنندگان منسوجات می توانند با استفاده از انواع روش ها آنها را تولید کنند. پارچه های توری از نظر پیچیدگی تا حد زیادی با هم متفاوت هستند؛ معمولاً انواع مختلف پارچه های توری برای […]