نوشته هایی با برچسب "دسته بندی های گواهینامه GOTS"

پارچه های دارای گواهینامه

پارچه های دارای گواهینامه

پارچه های دارای گواهینامه Certified fabrics معمولا وقتی لباس ها یا پارچه های خیاطی را خریداری می نمایید، به اجزاء سازنده آنها یا کشور سازنده توجه می کنید. داشتن هر گونه گواهینامه کیفیت برای خرید پارچه به اندازه ترکیبات آن حائز اهمیت است. امروزه در جاهایی به غیر از برچسب لباس های پیش دوخته می […]