نوشته هایی با برچسب "تاریخچه پشم آنگورا"

پارچه پشم آنگورا چیست: خواص، نحوه ساخت و محل تولید

پارچه پشم آنگورا چیست: خواص، نحوه ساخت و محل تولید

پارچه پشم آنگورا چیست: خواص، نحوه ساخت و محل تولید: پارچه پشم آنگورا (Angora Wool Fabric) چه نوع پارچه ای است؟ پشم آنگورا نوعی پشم استخراج شده از طریق پوشش خرگوش های آنگورا است. هر چند که تولید این الیاف لوکس در سال های اخیر به دلیل بدرفتاری با خرگوش های آنگورا با انتقاد رو […]