نوشته هایی با برچسب "با پارچه کرپ چه لباس های دوخته می شود؟"

با پارچه کرپ چه لباس های دوخته می شود؟

با پارچه کرپ چه لباس های دوخته می شود؟

با پارچه کرپ چه لباس های دوخته می شود؟  پارچه ی کرپ از جمله پارچه های پر استفاده و پر کاربرد در میان خانم هاست. به دلیل تنوعی که در بافت و رنگ این پارچه وجود دارد لباس های مختلفی از جنس پارچه ی کرپ تولید می شوند. اما به دلیل تنوعی که در بافت پارچه […]