نوشته هایی با برچسب "اهمیت مشخصات پارچه و عملکرد آن در تولید پوشاک:"

اهمیت مشخصات پارچه و عملکرد آن در تولید پوشاک

اهمیت مشخصات پارچه و عملکرد آن در تولید پوشاک

اهمیت مشخصات پارچه و عملکرد آن در تولید پوشاک: پارچه ماده اولیه تولید پوشاک است. انتخاب پارچه مناسب برای تولید پوشاک، کار بسیار مهمی در زمینه تولید لباس محسوب می شود. کیفیت پارچه نه تنها بر کیفیت لباس، بلکه بر سهولت تولید ساختارهای کج با پارچه های تخت نیز تاثیر می گذارد. انتخاب پارچه مناسب […]