نوشته هایی با برچسب "انواع آستر لایی"

آستر لایی آستر لایی چیست و نقش آستر لایی در تولید پوشاک

آستر لایی آستر لایی چیست و نقش آستر لایی در تولید پوشاک

آستر لایی چیست و نقش آستر لایی در تولید پوشاک: آستر لایی در حقیقت لایه‌ی مابین دو لایه از پارچه است که فرم‌دهی بیشتری به لباس می‌دهد. آستر لایی حرارتی یک لایه نازک از مواد بافتنی، کشباف یا بی‌بافت است که به‌صورت حرارتی یا مکانیکی انسجام یافته‌اند و با حرارت دیدن به حاشیه پارچه متصل […]