نوشته هایی با برچسب "آینده منسوجات فنی"

منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی

منسوجات فنی و منسوجات الکترونیکی TECHNO-TEXTILES منسوجات فنی(Techno Textiles) پارچه هایی هستند که فناوری ها و قابلیت های جدید را در یک پارچه سنتی ادغام کرده اند. گاهی اوقات به آنها «منسوجات فنی» یا «پارچه های فنی» گفته می شود؛ بیشتر منسوجات فنی در کاربردهای نظامی یا صنعتی به کار برده می شوند. از منسوجات […]