نوشته هایی با برچسب "آشنایی با حریر : پارچه ای از خانواده ابریشم ‌پارچه حریر چیست؟"

آشنایی با حریر : پارچه ای از خانواده ابریشم ‌پارچه حریر چیست؟

آشنایی با حریر : پارچه ای از خانواده ابریشم ‌پارچه حریر چیست؟

آشنایی با حریر : پارچه ای از خانواده ابریشم ‌پارچه حریر چیست؟ این روزها وقتی حرف از لطافت انواع پارچه‌‌های مختلف‌‌‌ می‌شود نمی توان از پارچه حریر حرفی نزد! صنعت مد و پوشاک بدون ‌‌‌پارچه حریر لطافت و زیبایی خودش را از دست خواهد داد. یک ‌‌‌پارچه‌ی اصیل ایرانی که در همه خانه‌‌های قدیمی و […]